Stilte en taal - Stilte en Haiku's

Het Roosvenster en stilte

Frouwkje probeert in stilte haar innerlijke ruimte te beleven en te benoemen.

1. Haiku's

Frouwkje maakt deel uit van de Haiku-Kern Zaandam en omstreken. Ze schrijft graag haiku's. Haiku heeft met verstilling te maken. Met iets ervaren met je zintuigen en dat heel precies in woorden weergeven.

de kastanjeboom
blad bewegend in de wind -
mijn kloppende hart

Wil je een cursus volgen, een boekje kopen? Of zoek je een persoonlijke haiku?
Neem contact op met Het Roosvenster en de samenwerking kan beginnen.

2. Stiltewandeling

Vanwege de vele werkzaamheden aan de bundel en de lessen kunnen dit jaar helaas de geplande wandelingen niet doorgaan.

3. Troost

Een gedicht kan troosten. Frouwkje schreef troostgedichten, zie onder.
Frouwkje werkt op verschillende manieren mee met Sereen uitvaartverzorging in Edam. Ze heeft een aantal keren medewerking verleend aan Wereldlichtjesdag (zie de foto hieronder) en maakt ook troostende teksten en gedichten voor hen.


Roosvenster bij Wereldlichtjesdag


Troostkaarten

Troostkaarten -met gedicht- zijn te koop op pagina "Gedichten te koop".

Troostkaart 1     Troostkaart 1

Een gedicht als blijvende troost

"Frouwkje heeft namens ons gesproken bij een begrafenis waar wij, door omstandigheden, niet bij konden zijn. Zij las iets voor namens ons en droeg daarna een door haar uitgekozen gedicht voor waar wij helemaal mee in konden stemmen omdat het zeer toepasselijk was. De familie was ontroerd en zij vertelden ons achteraf dat ze het een positieve, warme ervaring vonden op een triestige dag."

Gedicht van Frouwkje over de innerlijke ruimte:

Etty Hillesum

stilte is haar tot
een zaal geworden

een ruimte waar ze
in opging, vanuit ging

stille zuil van vertrouwen
met armenvol troost

Frouwkje.

Dit is een gedicht over Etty Hillesum. Een Joodse vrouw die voor en in de Tweede Wereldoorlog dagboeken schreef over haar leven en tenslotte omkwam in Auschwitz. Zij schrijft over een grote innerlijke ruimte, die zij in zichzelf ervaarde. Misschien is het wel dezelfde ruimte die je ervaart bij het kijken naar het schilderij "Weltinnenraum" van Anselm Kiefer.